Chỉ số tài chính là gì? Các loại chỉ số tài chính quan trọng

Bạn biết gì Chỉ số tài chính là gì? Để hiểu rõ về chỉ số tài chính và sức ảnh hưởng của chính bản thân nó trong kinh tế mời bạn tham khảo thông tin ở bài viết dưới đây của dự án aria.

Chỉ số tài chính là gì?

Chỉ số tài chính là các mối quan hệ được xác định từ thông tin tài chính của một công ty và được sử dụng cho mục đích so sánh.

Chỉ số tài chính cung cấp cho chủ sở hữu doanh nghiệp thông tin chi tiết về những vấn đề doanh nghiệp của họ đang gặp phải, từ đây giúp họ đưa ra những nhận xét và quyết định tốt hơn cho các bước kinh doanh trong tương lai.

Chỉ số tài chính biến động theo thời gian. Chúng chỉ có thể phản ánh hiện trạng của doanh nghiệp tại 1 thời điểm xác định. Do đó các chủ doanh nghiệp muốn sử dụng các chỉ số tài chính đem đến hiệu quả nhất cần phải áp dụng đánh giá các chỉ số chính thức một biện pháp thường xuyên.

Chỉ số tài chính là gì?

Chỉ số tài chính giúp đánh giá doanh nghiệp hiệu quả (Nguồn: Internet)

Các loại chỉ số tài chính quan trọng

Có 4 chỉ số tài chính quan trọng mà bạn cần phải biết đó là: chỉ số thanh toán, chỉ số hoạt động, chỉ số rủi ro và chỉ số tăng cường tiềm năng.

Chỉ số thanh toán

Lợi ích chính của chỉ số này là để quyết định doanh nghiệp có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không. Các loại chỉ số thanh toán bao gồm:

 • Chỉ số thanh toán hiện hành
 • Chỉ số thanh toán nhanh
 • Chỉ số tiền mặt
 • Chỉ số dòng tiền từ hoạt động
 • Chỉ số vòng quay các khoản phải thu
 • Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu
 • Chỉ số vòng quay hàng tồn kho
 • Chỉ số số ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho
 • Chỉ số vòng quay các khoản phải trả
 • Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả

Chỉ số hoạt động

Chỉ số hoạt động thể hiện trạng thái hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ số hoạt động còn được chia thành hai loại khác nhau là “lợi nhuận hoạt động” và ”hiệu quả hoạt động”.

Trong đó, lợi nhuận hoạt động cho biết thêm tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, còn hiệu quả hoạt động biểu hiện tính hiệu quả trong sử dụng tài sản.

 • Lợi nhuận hoạt động bao gồm: biên lợi nhuận thuần, biên lợi nhuận hoạt động, biên EBITDA, biên EBT, biên lợi nhuận ròng, biên lợi nhuận phân phối.
 • Hiệu quả hoạt động bao gồm: vòng quay tổng tài sản, vòng quay tài sản cố định và vòng quay vốn cổ phần.

Chỉ số tài chính là gì?

Mỗi chỉ số tài chính đều có ý nghĩa quan trọng (Nguồn: Internet)

Chỉ số rủi ro

Chỉ số rủi ro phản ánh chân sự thật thay cho đổi thu nhập trong kinh doanh, chỉ số rủi ro cũng bao gồm 2 loại là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.

 • Rủi ro kinh doanh liên quan đến sự thay cho đổi trong thu nhập.
 • Rủi ro tài chính là rủi ro liên quan đến cấu trúc tài chính của công ty.

Chỉ số tăng cường tiềm năng

Lợi ích chính của chỉ số này là giúp các cổ đông và nhà đầu tư định giá công ty cũng như cho phép các chủ nợ dự đoán được khả năng trả nợ của các khoản nợ hiện hành và đánh giá các khoản nợ gia tăng nếu có.

Để đánh giá đúng chỉ số này, cần phải lưu ý các nhân tố quan trọng như:

 • Chỉ số bình quân ngành: là so sánh công ty với bình quân ngành.
 • So sánh trong bối cảnh chung của nền kinh tế: bạn cần phải nhìn chung để dự đoán xem tình hình của công ty khi thay cho đổi theo nền kinh tế phát triển hay suy thoái.

Chỉ số tài chính là gì?

Thông qua chỉ số tài chính nhà quản trị sẽ có được quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Nói chung, việc hiểu và nắm vững tính chất của 4 loại chỉ số tài chính trên không chỉ có ý nghĩa quan trọng với nhà đánh giá tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng tương tự bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ.

Mỗi chỉ số tài chính trên sẽ giúp các chủ doanh nghiệp và chủ đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh càng ngày càng gay gắt.

Xem thêm: Khởi nghiệp là gì ? Những Vấn đề cần lưu ý khi khởi nghiệp