Stakeholder là gì ? Tại sao nên tìm hiểu về vai trò Stakeholder

Bạn biết gì về khái niệm Stakeholder là gì ? Stakeholder có vai trò như thế nào cho một  danh nghiêm. Hãy cùng duanaria.com tìm hiểu về Stakeholder.

Stakeholder là gì?

Khi nói đến việc bất kỳ dự án của bất kỳ tổ chức nào, tất cả những cá thể nội bộ của tổ chức đó (một hoặc nhiều cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức) chịu ảnh hưởng hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến dự án đó thì được gọi là các stakeholder hay các bên liên quan của dự án đó. Những stakeholder này rất có thể xuất phát từ bên trong lẫn ngoại khu của tổ chức đó.

Stakeholder là gì

Do đó, các bạn sẽ phải ghi nhận cách quản lý từng người trong số họ, ngay đến những người không làm việc trực tiếp với bạn. Bạn sẽ phải học cách đối phó với tương đối nhiều tính cách khác nhau và đảm bảo rằng họ đã hiểu hoàn toàn về mục tiêu dự án. Nhưng trước tiên, bạn rất cần phải vai trò của các stakeholder la gi?

Vai trò của stakeholder

Các stakeholder rất có thể ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp bởi các hành động, mục tiêu, và chính sách của một doanh nghiệp hoặc một tổ chức môi trường một phương pháp tích cực hoặc tiêu cực. Các stackholder quan trọng gồm có chủ nợ, giám đốc, nhân viên, chính phủ (cùng các cơ quan của chính phủ), chủ sở hữu (cổ đông), nhà cung cấp, đoàn thể, và cộng đồng ở nơi hoạt động của doanh nghiệp.

Stakeholder là gì

Mỗi stakeholder cũng có quyền lợi, nghĩa vụ, và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, KH của một cty có quyền thực hiện các giao dịch bình đẳng nhưng họ lại không nên coi như là nhân viên của cty đó.

Một ví như về tác động tiêu cực đến các stakeholder là khi một cty rất cần phải giảm xuống kinh phí và lên kế hoạch cho một đợt sa thải. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng của người lao động cũng như nền kinh tế thị trường của khu vực gần đó. Stakeholder còn có tác động tích cực đến một người sở hữu cổ phần trong một doanh nghiệp như Microsoft là khi cty phát hành một thiết bị mới giúp tăng thêm lợi nhuận và bảo vệ môi trường chẳng hạn.

Phân biệt stakeholder nội bộ và bên ngoài

Stakeholder là gì

Ngoài khái niệm stakeholder là gì, stakeholder còn được chia ra làm 2 loại là stakeholder nội bộ và stakeholder bên ngoài. Stakeholder nội bộ là những cá thể có lợi ích trong một doanh nghiệp trải qua mối quan hệ trực tiếp như có việc làm, quyền sỡ hữu, cổ phần, hoặc một khoảng đầu tư trong doanh nghiệp đó. Ngược lại, các stakeholder ngoại khu là những cá thể không xẩy ra bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào nhưng lại rất có thể gây ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi doanh nghiệp theo một phương pháp nào đó bởi các hành động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó.

+ Stakeholder nội bộ:

Các NĐT là một ví như điển hình cho stakeholder nội bộ và chịu ảnh hưởng rất rộng lớn bởi kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Ví dụ, nếu một NĐT quyết định đầu tư hơn 5 triệu đồng vào trong 1 cty khởi nghiệp công nghệ để đổi lấy 10% cổ phần thì NĐT đó sẽ trở thành một stakeholder nội bộ của cty đó. Lợi nhuận của nguồn đầu tư đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại của công ty.

+ Stakeholder bên ngoài:

Các stakeholder ngoại khu là những cá thể không xẩy ra mối liên lạc trực tiếp với một doanh nghiệp. Thay vào đó, các stakeholder này thường là một người hoặc nhóm hoặc tổ chức nào đó chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động của một doanh nghiệp nào đó. Ví dụ, khi một doanh nghiệp vượt quá giới hạn cho phép của lượng khí thải carbon, người dân sinh sống quanh khu vực của doanh nghiệp đó được xem như là là một stakeholder ngoại khu vì họ chịu ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm này.

Ngược lại, những stakeholder ngoại khu này đôi lúc cũng rất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến một doanh nghiệp nhưng không nhất thiết phải trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp đó. Ví dụ điển hình nhất của điều này chính là chính phủ – mỗi lúc chính phủ thay đổi bất kỳ một chính sách nào thì đều sẽ phát sinh một ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn lên việc hoạt động của một doanh nghiệp.

Phân biệt các khái niệm về skateholder

Stakeholder theory là gì?

Stakeholder là gì

Stakeholder theory là một ý kiến của chủ nghĩa tư bản nhấn mạnh vấn đề về mối quan hệ liên kết giữa một doanh nghiệp với số đông khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, nhà đầu tư, cộng đồng, và những người khác có cổ phần của doanh nghiệp đó. Học thuyết này nhận định rằng bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên nhắm đến việc phát sinh giá trị cho tất cả các stakeholder chứ không chỉ cho những cổ đông của mình.

Học thuyết này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong các tìm hiểu về đạo đức kinh doanh và đã trở thành một nền tảng cho những tìm hiểu và phát triển về sau của nhiều bài tìm hiểu của nhiều học giả.

Các học giả trên khắp toàn cầu tiếp tục đặt nghi vấn về tính chất bền vững của việc tập trung vào quyền lợi của những cổ đông như là mục tiêu cơ bản nhất của việc kinh doanh. Từ đó, các học thuyết vượt trội khác về vấn đề này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980.

Tóm lại, đây là một khái niệm về đạo đức kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhằm đề cập đến các giá trị đạo đức và nguyên tắc trong việc quản trị một doanh nghiệp hoặc bất kỳ một đội nhóm chức nào khác.

Multi-stakeholder là gì?

Stakeholder là gì

Multi-stakeholder là một dạng khung hay cấu trúc của một đội nhóm chức dựa trên quy trình quản trị đa thành phần (nhiều stakeholder) hoặc quá trình hoạch định chính sách. Mô hình này có mục đích khuyến khích sự tham gia của những stakeholder chính như các doanh nghiệp, xã hội dân sự, chính phủ, tổ chức nghiên cứu, và tổ chức phi chính phủ để hợp tác và tham gia đối thoại, ra quyết định, và thực hiện các phương pháp cho những vấn đề hoặc mục tiêu chung của những stakeholder.

Stakeholder Analysis là gì?

Stakeholder là gì

Stakeholder Analysis có nghĩa là quá trình phân tích các stakeholder này là một quá trình gồm xác định các stakeholder trước lúc bắt đầu dự án với mục đích: chia các stakeholder thành từng nhóm dựa theo mức độ tham gia, mức độ quan tâm, và tầm ảnh hưởng của mình lên dự án và xác định cách tốt nhất để các nhóm stakeholder này rất có thể làm việc và giao tiếp với nhau hiệu quả xuyên suốt dự án đó.

Hi vọng với những tin tức trong bài viết này sẽ phần nào giúp giải đáp các thắc mắc của bạn về stakeholder là gì! Cùng tham khảo thêm một số bài viết khác nhé!

Xem thêm: Cách xem la bàn đúng chuẩn nhất năm 2020